Wednesday, March 22, 2017

El Periódico, dimecres 22 de març de 2017 8 de 18 #El Periodico #45% #LesdonesonaElPeriodico #Paritat #Laparitatespossible
Tema del dia: Teresa Ribera
Humor gràfic: Ferreres
Opinió: Enric Hernàndez, Albert Branchadell, Esther Vivas, Josep Maria Fonalleras, Emma Riverola, Josep Maria Espinàs, Georgina Higueras
Internacional: Rosa Massagué
Política: Andreu Pujol Más
Economia: Carmina Crusafon
Esports: Mónica Marchante
Cultura: Jaume Subirana, Domingo Ródenas de Moya, José Carlos Sorribes
Televisió: Ferran Monegal
Al contraatac: Cristina Pardo

No comments:

Post a Comment